Polscy i amerykańscy naukowcy będą współpracować nad badaniami komórek macierzystych

Polscy i amerykańscy naukowcy będą współpracować nad badaniami komórek macierzystych

Polscy i amerykańscy naukowcy z Kalifornijskiego Instytutu Medycyny Regeneracyjnej (CIRM) i warszawskiego Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) będą współpracować nad badaniami komórek macierzystych.  Piotr Moncarz, consulting professor na Uniwersytecie Stanforda, który był inicjatorem umowy pomiędzy CIRM i CePT zawartej w dniu 19 listopada 2014 roku powiedział: ”Chcemy, by współpraca polskich naukowców z kalifornijskim środowiskiem naukowym i biznesowym podniosła prestiż Polski i przedstawiła nasz kraj jako centrum innowacji i rozwoju badań.”

Więcej na ten temat w Innpoland.

Premium Membership

Partnering Organizations

Sign up for Newsletter