Algolytics (Statconsulting) – Third Edition of US-Poland Innovation HUB

Algolytics (Statconsulting) – Third Edition of US-Poland Innovation HUB

W ramach realizacji Projektu „Advanced Miner SNA w Dolinie Krzemowej i Wielkiej Brytanii” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań, uczestniczyliśmy w programie promocji i rozwoju firmy StatConsulting. Dzięki udziałowi w spotkaniach z mentorami oraz potencjalnymi klientami nawiązaliśmy cenne kontakty biznesowe oraz pozyskaliśmy wiedzę na temat możliwości wejścia naszego produktu – systemu Advanced Miner SNA na rynki Doliny Krzemowej.
Przed naszą firmą otwierają się zupełnie nowe perspektywy. Stawiamy na efektywny rozwój działalności eksportowej oraz budowę wizerunku silnego partnera w kontaktach handlowych.
Polecamy uczestnictwo w Programie US-Poland Innovation HUB innowacyjnym firmom, które planują zdobyć rynki światowe.

www.statconsulting.eu

Arkadiusz Ziemba, CEO of ALGOLYTICS (STATCONSULTING).

Premium Membership

Partnering Organizations

Sign up for Newsletter