Neurosoft – Second Edition of US-Poland Innovation HUB

Neurosoft – Second Edition of US-Poland Innovation HUB

Już po tak krótkim okresie widzimy, że perspektywy współpracy z firmami z Doliny rysują się wyraźnie. Spotkania odbyte na Uniwersytecie Stanforda jak i wypracowane przez Neurosoft w toku imprez handlowych i kontaktów seminaryjnych oceniamy bardzo pozytywnie. Dzięki pomocy USPTC zdobywamy niezbędne doświadczenie w zakresie kontaktów i lokalnej kultury biznesu.

http://neurosoft.pl/

Testimonial from Piotr Bardadyn, Sales Director of NEUROSOFT.

Premium Membership

Partnering Organizations

Sign up for Newsletter