Bloober Team – Third Edition of US-Poland Innovation HUB

Bloober Team – Third Edition of US-Poland Innovation HUB

Współpracowaliśmy z USPTC w ramach trzeciej edycji programu akceleracjnego US-Poland Innovation HUB. Współpraca obejmowała dwa etapy – sesje treningowo-warsztatowe w Polsce i indywidualną część o charakterze misji gospodarczej oraz spotkania B2B w Kalifornii, dzięki którym Spółka nawiązała cenne kontakty i pozyskała wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania rynku amerykańskiego. Mając na uwadze szereg pozyskanych kontaktów w ramach programu HUB, polecam współpracę z Polsko-Amerykańską Radą Współpracy w zakresie budowania biznesowej sieci networkingowej, konsultacji biznesowych dotyczących działalności na rynku amerykańskim i organizacji indywidualnych spotkań biznesowych z potencjalnymi inwestorami i partnerami branżowymi w Kalifornii.

http://blooberteam.com/pl/

Piotr Babieno, CEO of BLOOBER TEAM SA.

Premium Membership

Partnering Organizations

Sign up for Newsletter